ADS Groep - Toelevering Water 2.0


Solide bouwpartner en toeleverancier

Altijd sterke staaltjes werk leveren en een solide bouwpartner zijn. Dat is de ambitie van mijn opdrachtgever ADS GROEP. Vanuit die gedachte voorziet het bedrijf al sinds jaren in onderscheidend vakmanschap voor hun opdrachtgevers en ketenpartners. Het bedrijf uit Goor maakte een cultuurwijziging door en richt zich nu volledig op klanttevredenheid en succesvolle & plezierige samenwerkingen. Dat zorgt voor een andere benadering voor de Toelevering Water ‘de staalfabriek’

Vanaf december 2020 mocht ik analyseren hoe het order-proces op het bedrijfsbureau van de afdeling Toelevering Water verliep, hierop advies uitbrengen en verdere verbeteringen inventariseren. Ook van mij werd een sterk staaltje werk verwacht en verlangd in een strak geregisseerde omgeving. Mijn ervaringen als MKB-staal ondernemer en voormalig toeleverancier als bouwpartner werden hierbij volledig ingezet.

Analyse
Na een kennismaking met diverse betrokken personen, is een mooi traject van start gegaan In 1e instantie een stakeholder analyse, waarna mijn rol, daarna de projectcharter en vervolgens is deze gecontroleerd via een checklist. Na verdere kennismaking met de organisatie, heb ik alle bevindingen in kaart gebracht. De achtergrond, de huidige situatie en de doelsituatie zijn door mij geanalyseerd, met afsluitend een analyse van de kernoorzaken.

Advies
Op basis van alle ingewonnen informatie, zijn deze besproken met de opdrachtgever. Deze herkende zich in de resultaten van mijn analyse en hierin bleke wij op een lijn te staan. Op een A3-formulier stonden deze bij de ontwerpoplossingen die ik heb aangedragen. De verbetermaatregelen zoals geadviseerd zijn besproken in kleine groep. Zoals uit de checklist en mijn bevindingen bleek, was verdere aanscherping van de scope benodigd om mijn rol hierin beter te definiëren.

Realisatie
De scope werd herzien, beter beschreven en vervolgens heb ik deze wederom geïnventariseerd. Daarbij heb ik mijn projectcharter herschreven en ben ik overgegaan tot het ontwerpen van een PVE, TOM-matrix, SIPOC en een flow-chart. De Current-State, de Ideal-State en Future-State zijn allemaal gevisualiseerd voor de stakeholders.

Impact
De impact van de 1e analyse? De opdrachtgever heeft de bevestiging gekregen dat de 1e bevindingen in lijn zijn met hun eigen analyse. Ook via mijn deskundigheid is aangetoond, dat er nog meer kansen te creëren zijn. Deze heb ik ontrafeld en gestroomlijnd. Er ligt een grondige analyse voor ADS Toelevering Water klaar, welke zeker gaat brengen bijdragen de ambitie van de ADS-groep!

Aangenaam! Laten we van gedachten wisselen

Is procesoptimalisatie het speelveld waarbinnen jij problemen buitenspel wilt zetten, nieuwe kansen hoopt te creëren en nóg betere resultaten denkt te kunnen boeken? Laten we dan eens van gedachten wisselen!

Bel mij: 06 - 34 33 27 72
Mail mij: info@campo.nl
Bezoek mij: De Vos van Steenwijkstraat 10
7957 BG De Wijk

. Contactformulier

We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »
Een ogenblik geduld…
bel bezoek linkedin mail pin